Datový model

 • dotazy operují nad datovým modelem XML – XDM (XQuery and XPath Data Model)

 • XPath je uzavřený nad XDM – výsledkem dotazu je opět instance XDM

 • základním typem je posloupnost

 • posloupnost se může skládat z atomických hodnot (číslo, řetězec, logická hodnota, …) nebo uzlů

 • typy uzlů

  • dokument

  • element

  • atribut

  • textový uzel

  • komentář

  • instrukce pro zpracování

 • každý uzel má své vlastnosti