Anatomie XPath výrazu

 • nejtypičtější XPath výraz vybírá uzly ze vstupního dokumentu

  část cesty/část cesty/část cesty/…
 • každá část cesty se skládá ze tří částí:

  • osa

  • test uzlu

  • predikát

 • každá část cesty vrátí uzly ležící na dané ose, vyhovující testu uzlu a splňující predikát

 • vybrané uzly se stávají aktuálním uzlem pro další část cesty

 • výsledkem celého výrazu jsou uzly vrácené poslední částí cesty

 • XPath výraz se začíná vyhodnocovat buď o kořenového uzlu (začíná-li na /), nebo od aktuálního uzlu (ten je definován v hostitelském jazyce jako je XSLT)