Osy

ancestor::

Rodič aktuálního uzlu a všichni jeho další předci až ke kořenu stromu dokumentu. Uzly jsou uspořádány v opačném pořadí než v dokumentu.

ancestor-or-self::

Aktuální uzel a všichni jeho další předci až ke kořenu stromu dokumentu. Uzly jsou uspořádány v opačném pořadí než v dokumentu.

attribute::

Uzly odpovídající všem připojeným atributům, pořadí není nijak pevně definováno.

child::

Všechny děti aktuálního uzlu ve stejném pořadí jako v dokumentu.

descendant::

Všichni potomci aktuálního uzlu ve stejném pořadí jako v dokumentu.

descendant-or-self::

Aktuální uzel a všichni jeho potomci ve stejném pořadí jako v dokumentu.

following::

Všechny uzly následující za koncem aktuálního uzlu ve stejném pořadí jako v dokumentu.

following-sibling::

Všechny následující uzly, které jsou sourozenci aktuálního uzlu, ve stejném pořadí jako v dokumentu.

namespace::

Uzly odpovídající deklarovaným jmenným prostorům, pořadí není nijak pevně definováno.

parent::

Rodič aktuálního uzlu.

preceding::

Všechny uzly, jejichž všichni potomci jsou v dokumentu ještě před aktuálním uzlem, v opačném pořadí než v dokumentu.

preceding-sibling::

Všechny předcházející uzly, které jsou sourozencem aktuálního uzlu. Uzly jsou uspořádány v opačném pořadí než v dokumentu.

self::

Aktuální uzel.