Test uzlu

  • název – element nebo atribut daného názvu

  • * – název může být libovolný

  • prefix:*, prefix:název – výběr elementů/atributů patřících do určitého jmenného prostoru (pozor, prefix musí být deklarován)

  • *:název – výběr elementů/atributů daného jména bez ohledu na jmenný prostor

  • processing-instruction() – vybere všechny uzly odpovídající instrukci pro zpracování

  • processing-instruction(cíl) – vybere všechny instrukce pro zpracování s daným jménem

  • comment() – vybere všechny komentáře

  • text() – vybere všechny textové uzly

  • node() – vybere všechny uzly bez ohledu na jejich typ

  • document-node() – vybere uzel dokumentu