Predikáty

 • predikát je nepovinnou částí cesty

 • dále filtruje uzly vybrané na základě testu uzlu na zvolené ose

 • do výsledku se dostanou jen uzly, pro které je predikát splněný

 • číselná hodnota – pokud predikát obsahuje výraz, který vrací číslo, chápe se jako pozice v množině uzlů na ose, po které se v dané části cesty pohybujeme.

  Uzly jsou číslovány od jedničky. Pokud se pohybujeme po reverzních osách (ancestor, preceding), jsou uzly číslovány v opačném pořadí než v dokumentu. Číselná hodnota tak spíše odpovídá pojmu vzdálenost.

  Pravdivou hodnotu má predikát pouze pro uzel s daným pořadím.

 • množina uzlů – jako výraz v predikátu můžeme použít XPath výraz, který vrací množinu uzlů. Pokud je množina uzlů neprázdná, má predikát hodnotu true, v opačném případě false.

 • ostatní výrazy – ostatní výrazy jsou převedeny na logickou hodnotu a jejich výsledek je i hodnotou predikátu pro daný uzel.

 • predikáty lze aplikovat na libovolnou posloupnost