Kontext pro vyhodnocování

 • vyhodnocování každého XPath výrazu probíhá v kontextu, který ovlivňuje výsledek dotazu

 • kontext je tvořen následujícími údaji

  • kontextová položka (aktuální uzel);

  • pozice kontextové položky v posloupnosti právě zpracovávaných položek (vrací position());

  • velikost kontextu (vrací funkce last());

  • přiřazené proměnné;

  • dostupné funkce;

  • deklarace jmenných prostorů – použijí se pokud výraz používá prefixy jmenných prostorů;

  • další „detaily“ – aktuální datum a čas, časová zóna, dostupné dokumenty, …

 • kontext se při vyhodnocování výrazu postupně mění