Posloupnosti

  • základní datová struktura XPathu

  • prvky mohou být uzly nebo atomické hodnoty (číslo, řetězec, …)

  • všechny hodnoty v XPathu 2.0 jsou posloupnosti – atomická hodnota je posloupnost o délce jedna

  • jednotlivé prvky posloupnosti mohou mít rozdílné typy

  • prvky v posloupnosti jsou uspořádané

  • prvky v posloupnosti mohou být duplicitní