Vytvoření posloupnosti

  • XPath cesta vrací výsledek jako posloupnost

  • mnoho funkcí vrací jako výsledek posloupnost

  • posloupnost lze zkonstruovat ručně

    1, 2, 3
    "ahoj", 42, //cena
  • spojitou posloupnost celých čísel lze generovat pomocí operátoru to

    1 to 100