Zpracování posloupnosti

 • můžeme využít prostředky XSLT (xsl:for-each, xsl:apply-templates)

 • přímo XPath nabízí nový příkaz for pro pro průchod a zpracování posloupnosti

  for $proměnná in posloupnost
  return výraz používající proměnnou
 • vypsání druhé mocniny čísel 1 až 10

  for $i in 1 to 10 return $i * $i
 • sečtení objednávky

  sum(for $polozka in /objednavka/polozka 
    return $polozka/cena * $polozka/pocet)