Základní operátory XPath

 • matematické operátory

  • +, -, *, div, mod

 • logické operátory

  • and, or, not()

 • relační operátory

  • obecné porovnávání (=, !=, <, <=, >, >=)

   • operandy mohou být posloupnosti

   • stačí, aby podmínku splnil jeden z prvků posloupnosti

   • typ pro porovnávání se může určit automaticky

  • porovnání hodnot (eq, ne, lt, le, gt, ge)

   • porovnávají se vždy dvě hodnoty

   • typy operandů musí být stejné (s výjimkou číselných typů)