Operátory pro práci s uzly

 • porovnání identity dvou uzlů

  uzelA is uzelB
 • porovnávání vzájemné pozice uzlů

  • uzel A je před uzlem B – uzelA << uzelB

  • uzel A je za uzlem B – uzelA >> uzelB

 • množinové operace s uzly

  • union – sjednocení (lze zapisovat i jako |)

  • except – rozdíl

  • intersect – průnik