Podmíněný výraz

  • přímo na úrovni XPathu lze zapisovat podmínky

    if (podmínka) then výraz else výraz
  • číst else je povinná, ale může vracet prázdnou sekvenci ()

  • výrazy XPath lze libovolně kombinovat

    for $i in 1 to 100 return
      if ($i mod 2 = 0) then $i else ()