Další možnosti

 • část cesty může obsahovat sjednocení

  místo

  /kniha/priloha/nazev | /kniha/kapitola/nazev

  můžeme použít

  /kniha/(priloha|kapitola)/nazev
 • funkce lze zapisovat jako část cesty

  /katalog/polozka/nazev/upper-case(.)

  vrátí posloupnost názvů položek katalogu převedených na velká písmena

  sum(//polozka/(cena * pocet))
 • komentáře lze zapisovat pomocí (: … :)

  (: Výraz pro výběr všech elementů s atributy :)
  //*[@*]
 • pořadí vracených uzlů

  • cesta XPath vrací vždy uzly v pořadí v jakém byly v dokumentu a eliminuje duplicity

  • posloupnost je vždy uspořádaná a může obsahovat duplicity

  • posloupnost lze použít jako část cesty

  • srovnání

   //polozka[1] | //polozka[2] | //polozka[1]
   //polozka[1], //polozka[2], //polozka[1]
   (//polozka[1], //polozka[2], //polozka[1])/.