Nejdůležitější elementy

 • <xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
          version="2.0">
   ... šablony ...
  </xsl:stylesheet>
 • <xsl:template match="XPath">
   …
  </xsl:template>
 • <xsl:apply-templates/>
  • hledá další šablony

  • šablony mohou generovat do výstupu další elementy

 • <xsl:value-of select="XPath"/>
  • do výstupu se vloží pouze výsledek výrazu (řetězec)

  • v XSLT 1.0 se zpracovává pouze první vrácený uzel

  • v XSLT 2.0 celá posloupnost