Cykly

 • iterace přes množinu uzlů/prvky posloupnosti

  <xsl:for-each select="XPath výraz">
   …
  </xsl:for-each>
 • každý zpracovávaný uzel se stává při průchodu tělem cyklu aktuálním uzlem

 • funkce last() vrací celkový počet iterací

 • funkce position() vrací kolikátou iteraci provádíme