Použití podmínek

Příklad 5. katalog-podminky.xsl

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
        version="2.0">

<xsl:output method="html" encoding="utf-8"/>
 
<xsl:template match="/">
 <html>
  <head>
   <title><xsl:value-of select="/katalog/nazev"/></title>
   <style type="text/css">
    body  { color: black; background-color: white; }
    table { border: solid 2px black; border-collapse: collapse; }
    th a  { text-decoration: none; color: black; }
    th   { background-color: #FF8000; }
    th, td { border: solid 1px black; }
    .even { background-color: #FFFF80; }
   </style> 
  </head>
  <body>
   <h1>
    <xsl:value-of select="/katalog/nazev"/>
   </h1>
 
   <table width="100%">
    <tr>
     <th>#</th>
     <th>Název</th>
     <th>Kategorie</th>
     <th>Cena</th>
    </tr> 
    <xsl:for-each select="/katalog/polozka">
     <tr>
      <!-- Podmíněné obarvení sudých/lichých řádek -->
      <xsl:if test="position() mod 2 = 0">
       <xsl:attribute name="class">even</xsl:attribute>
      </xsl:if>
      <td align="center"><xsl:value-of select="position()"/>.</td>
      <td align="center">
       <xsl:value-of select="nazev"/><br/>
       <small>
        <b>Doporučené příslušenství: </b>
        <!-- Doplnění popisu na základě kategorie -->
        <xsl:choose>
         <xsl:when test="kategorie = 'MiniDisc'">
          prázdná MD média
         </xsl:when>
         <xsl:when test="kategorie = 'Receiver'">
          anténa a nezapomeňte 
          na <a href="http://www.rozhlas.cz/poplatek">rozhlasový
          poplatek</a>
         </xsl:when>
         <xsl:otherwise>-</xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
       </small>
      </td>
      <td align="center"><xsl:value-of select="kategorie"/></td>
      <td align="right"><xsl:value-of select="cena"/></td>
     </tr>
    </xsl:for-each>
   </table>
  </body>
 </html>  
</xsl:template>

</xsl:stylesheet>