Generování výstupu

  • elementy nepatřící do jmenného prostoru XSLT se beze změn kopírují do výstupu

  • stejně tak textové uzly

  • textové uzly obsahující pouze bílé znaky se uvnitř šablon ignorují

  • lepší kontrolu nad bílými znaky lze získat pomocí xsl:text

  • spočítanou hodnotu lze vypsat pomocí xsl:value-of

  • hodnotu generovaného atributu lze vygenerovat dynamicky pomocí šablon pro hodnotu atributu (AVT = Attribute Value Template)

    <a href="{@filename}.html"></a>
  • elementy a atributy s předem neznámým jménem lze generovat pomocí instrukcí xsl:element a xsl:attribute