Volání šablon jen pro vybrané uzly

 • <xsl:apply-templates select="XPath"/>
 • standardně xsl:apply-templates zpracovává všechny dětské uzly (select="child::node()")

 • v atributu match lze používat pouze vzory (patterns) ne úplné výrazy (expressions)

  • lze používat pouze osy child, descendant, attribute

  • ostatní osy lze použít až v případném predikátu

Příklad 7. katalog-sablony-vyber-uzlu.xsl

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
        version="2.0">

<!-- Nastavení výstupní metody a kódování -->
<xsl:output method="html" encoding="utf-8"/>
 
<!-- Šablona pro kořenový uzel generuje kostru HTML -->  
<xsl:template match="/">
 <html>
  <head>
   <title><xsl:value-of select="/katalog/nazev"/></title>
   <style type="text/css">
    body  { color: black; background-color: white; }
    table { border: solid 2px black; border-collapse: collapse; }
    th a  { text-decoration: none; color: black; }
    th   { background-color: #FF8000; }
    th, td { border: solid 1px black; }
   </style> 
  </head>
  <body>
   <h1>
    <xsl:value-of select="/katalog/nazev"/>
   </h1>
 
   <table width="100%">
    <tr>
     <th>Název</th>
     <th>Kategorie</th>
     <th>Cena</th>
    </tr> 
    <!-- K dalšímu zpracování vybereme pouze položky -->
    <xsl:apply-templates select="/katalog/polozka"/>
   </table>
  </body>
 </html>  
</xsl:template>

<!-- Šablony pro jednotlivé elementy -->
<xsl:template match="polozka">
 <tr>
  <!-- Zpracováváme jen vybrané podlementy položky -->
  <xsl:apply-templates select="nazev | kategorie | cena"/>
 </tr>
</xsl:template>

<xsl:template match="nazev">
 <td align="center"><xsl:apply-templates/></td>
</xsl:template>

<xsl:template match="kategorie">
 <td align="center"><xsl:apply-templates/></td>
</xsl:template>

<xsl:template match="cena">
 <td align="right"><xsl:apply-templates/></td>
</xsl:template>

</xsl:stylesheet>