Režimy zpracování

 • v praxi často potřebujeme jednotlivé části dokumentu XML zpracovat několikrát různými způsoby

 • pro jeden uzel můžeme mít více šablon odlišených pomocí režimu

  <xsl:template match="…" mode="režim">
 • při volání šablon můžeme určit režim, v jakém se mají šablony hledat

  <xsl:apply-templates mode="režim"/>
 • speciální názvy režimů – #all (vyhoví všem režimům), #default (výchozí režim, tj. žádný), #current (režim právě prováděné šablony)

Příklad 8. katalog-rezimy.xsl

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
        version="2.0">

 <xsl:output method="html" encoding="utf-8"/>
 
 <xsl:template match="/">
  <html>
   <head>
    <title>Katalog <xsl:value-of select="/katalog/info/firma"/></title>
   </head>
   <body>
    <h1>Katalog <xsl:value-of select="/katalog/info/firma"/></h1>
    
    <table WIDTH="100%" BORDER="1">
     <xsl:apply-templates select="/katalog/polozka"/>
    </table>
    
    <xsl:apply-templates select="/katalog/polozka" mode="detailni"/>    
   </body>
  </html>
 </xsl:template>
 
 <xsl:template match="polozka">
  <tr>
   <xsl:apply-templates select="nazev|kategorie|cena"/>
  </tr>
 </xsl:template>
 
 <xsl:template match="nazev">
  <th><xsl:apply-templates/></th>
 </xsl:template>
 
 <xsl:template match="kategorie">
  <td align="right"><xsl:apply-templates/></td>
 </xsl:template>
 
 <xsl:template match="cena">
  <td align="right"><xsl:apply-templates/></td>
 </xsl:template>

 <xsl:template match="polozka" mode="detailni">
  <xsl:apply-templates mode="detailni"/>
  <hr/>
 </xsl:template>
 
 <xsl:template match="nazev" mode="detailni">
  <h2><xsl:apply-templates mode="detailni"/></h2>
 </xsl:template>

 <xsl:template match="kategorie" mode="detailni">
  <em><xsl:apply-templates mode="detailni"/></em>
 </xsl:template>

 <xsl:template match="cena" mode="detailni">
  <strong> - <xsl:apply-templates mode="detailni"/></strong>
 </xsl:template>

 <xsl:template match="popis" mode="detailni">
  <p><xsl:apply-templates mode="detailni"/></p>
 </xsl:template>

 <xsl:template match="br" mode="detailni">
  <br/>
 </xsl:template>
 
</xsl:stylesheet>