Zabudované šablony

 • aplikují se, pokud daný uzel není obsloužen šablonou ve stylu

 • <!-- Šablona pro postupné zpracování celého dokumentu 
     ve všech režimech -->
  <xsl:template match="*|/" mode="#all">
   <xsl:apply-templates mode="#current"/>
  </xsl:template>
  
  <!-- Kopírování textových uzlů -->
  <xsl:template match="text()|@*" mode="#all">
   <xsl:value-of select="string(.)"/>
  </xsl:template>
  
  <!-- Ignorování komentářů a instrukcí pro zpracování -->
  <xsl:template match="comment()|processing-instruction()" mode="#all"/>