Řazení dat

 • data před zpracováním pomocí instrukcí xsl:apply-templates a xsl:for-each můžeme seřadit

 • <xsl:sort select="výraz" data-type="typ"/>
 • data v dokumentu XML jsou neotypovaná a chápou se jako text (pokud nepoužíváme XML schéma a Schema-Aware verzi XSLT), takže musíme určovat datový typ nebo provést ruční přetypování

 • lze určit mnoho dalších parametrů, např. jazyk pro správné řazení podle národních specifik

Příklad 9. katalog-razeni.xsl

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
        version="2.0">

<xsl:output method="html" encoding="utf-8"/>
 
<xsl:template match="/">
 <html>
  <head>
   <title><xsl:value-of select="/katalog/nazev"/></title>
   <style type="text/css">
    body  { color: black; background-color: white; }
    table { border: solid 2px black; border-collapse: collapse; }
    th a  { text-decoration: none; color: black; }
    th   { background-color: #FF8000; }
    th, td { border: solid 1px black; }
   </style> 
  </head>
  <body>
   <h1>
    <xsl:value-of select="/katalog/nazev"/>
   </h1>

   <p>Položky jsou seřazeny podle ceny.</p>
 
   <table width="100%">
    <tr>
     <th>Název</th>
     <th>Kategorie</th>
     <th>Cena</th>
    </tr> 
    <!-- Pomocí šablon zpracujeme všechny položky -->
    <!-- Před voláním šablon jsou položky seřazeny -->
    <xsl:apply-templates select="/katalog/polozka">
     <xsl:sort select="cena" data-type="number"/>
    </xsl:apply-templates>
   </table>
  </body>
 </html>  
</xsl:template>

<xsl:template match="polozka">
 <tr>
  <xsl:apply-templates/>
 </tr>
</xsl:template>

<xsl:template match="nazev">
 <td align="center"><xsl:apply-templates/></td>
</xsl:template>

<xsl:template match="kategorie">
 <td align="center"><xsl:apply-templates/></td>
</xsl:template>

<xsl:template match="cena">
 <td align="right"><xsl:apply-templates/></td>
</xsl:template>

<xsl:template match="vyrobce"/>

<xsl:template match="katalog/nazev"/>

</xsl:stylesheet>