Seskupování

 • instrukce xsl:for-each-group pro seskupení uzlů a jejich zpracování po skupinách

 • uzly se vybírají pomocí výrazu v atributu select

 • několik způsobů vytváření skupin

  • group-by – seskupení podle společné hodnoty

  • group-adjacent – seskupení po sobě jdoucích uzlů se společnou hodnotou

  • group-starting-with – každá skupina je určena svým počátečním uzlem

  • group-ending-with – každá skupina je určena svým koncovým uzlem

 • uvnitř xsl:for-each-group jsou všechny prvky skupiny dostupné pomocí funkce current-group()

 • current-grouping-key() vrací společnou hodnotu, jíž odpovídající skupina se právě zpracovává (pro group-by a group-adjacent)