Ukázka seskupování

Příklad 10. citaty-seskupeni.xsl

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsl:stylesheet version="2.0"
        xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
 
 <xsl:output method="html" encoding="utf-8"/>

 <xsl:template match="citaty">
  <html>
   <head>
    <title>Citáty podle autorů</title>
   </head>
   <body>
    <xsl:for-each-group select="citat" group-by="autor">
     <xsl:sort select="current-grouping-key()" lang="cs"/>
     <h1><xsl:value-of select="current-grouping-key()"/></h1>
     <xsl:for-each select="current-group()">
      <xsl:sort select="text" lang="cs"/>
      <p>
       <xsl:value-of select="text"/>
      </p>
     </xsl:for-each>
    </xsl:for-each-group>
   </body>
  </html>
 </xsl:template>

</xsl:stylesheet>