Ovládání formátu výstupu

 • transformace může produkovat různé výstupy – HTML, XHTML, XML, prostý text

 • transformace probíhá z XDM do XDM

 • formát výstupu se bere v potaz až při serializaci

 • formát výstupu se nastavuje pomocí instrukce xsl:output

 • nejdůležitější je parametr method, určující výstupní metodu

  • method="xml" – při serializaci se používají běžné konvence XML

  • method="html" – respektují se specifika syntaxe HTML – např. místo <br/> se vygeneruje <br>

  • method="xhtml" – používají se pravidla pro XML a navíc je výstup uzpůsoben čtení pomocí parseru HTML; generované elementy musí být ve jmenném prostoru XHTML

  • method="text" – do výstupu se dostanou jen textové uzly

  • standardně se používá metoda XML, pokud je kořenový element html automaticky se přepne na metodu HTML

 • <xsl:output method="{html|xhtml|xml|text}"
        encoding="kódování"
        indent="{yes|no}"
        doctype-system="URI"
        doctype-public="FPI"/>