Výstup do více souborů

 • výstup generovaný uvnitř instrukce xsl:result-document se zapisuje do samostatného souboru

 • jméno souboru se určuje v atributu href

 • v atributu href je možné používat AVT

Příklad 12. katalog-soubory.xsl

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
        version="2.0">

 <xsl:output method="html" encoding="utf-8"/>

 <!-- Do hlavního souboru se uloží úvodní stránka s obsahem -->
 <xsl:template match="/">
  <xsl:result-document href="katalog.html">
   <html>
    <head>
     <title>Katalog <xsl:value-of select="katalog/info/firma"/></title>
    </head>
    <body>
     <h1>Katalog 
       <xsl:value-of select="katalog/info/firma"/></h1>
     
     <!-- Vygenerování tabulky s obsahem -->
     <table border="1">
      <tr>
       <th>Název</th>
       <th>Cena</th>
      </tr>
      <xsl:for-each select="katalog/polozka">
       <tr>
        <td>
         <a href="{generate-id()}.html">
          <xsl:value-of select="nazev"/>
         </a>
        </td>
        <td>
         <xsl:value-of select="cena"/>
        </td>
       </tr>       
      </xsl:for-each>
     </table>

     <!-- Zpracování všech položek pomocí dalších šablon -->
     <xsl:apply-templates select="katalog/polozka"/>    
    </body>
   </html>
  </xsl:result-document>  
 </xsl:template>
 
 <!-- Každá položka se uloží do samostatného souboru -->
 <xsl:template match="polozka">
  <xsl:result-document href="{generate-id()}.html">
   <html>
    <head>
     <title><xsl:value-of select="nazev"/></title>
    </head>
    <body>
     <xsl:apply-templates/>
     <p align="center"><a href="katalog.html">Zpět</a></p>
    </body>
   </html>
  </xsl:result-document>
 </xsl:template>
 
 <xsl:template match="nazev">
  <h2><xsl:apply-templates/></h2>
 </xsl:template>
 
 <xsl:template match="kategorie">
  <em><xsl:apply-templates/></em>
 </xsl:template>
 
 <xsl:template match="cena">
  <strong> - <xsl:apply-templates/></strong>
 </xsl:template>
 
 <xsl:template match="popis">
  <ul>
   <xsl:for-each-group select="node()" group-starting-with="br">
    <li>
     <xsl:apply-templates select="current-group()"/>
    </li>
   </xsl:for-each-group>
  </ul>
 </xsl:template>
 
 <xsl:template match="b">
  <font color="red"><xsl:apply-templates/></font>
 </xsl:template>
 
</xsl:stylesheet>