Práce se jmennými prostory

 • používají-li vstupní dokumenty jmenné prostory, nesmíme zapomenout na prefixy v XPath výrazech

 • pomocí atributu xpath-default-namespace můžeme určit jmenný prostor pro elementy ve výrazech XPath, které nemají prefix

  • lze tak podstatně zkrátit výrazy, zvláště pokud zpracovávaný dokument má elementy pouze v jednom jmenném prostoru

  • platnost atributu je na elementu, kde je uveden, a všech jeho potomcích

Příklad 13. atom2html.xsl

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
        xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
        exclude-result-prefixes="atom"
        version="2.0">

<xsl:output method="html" encoding="utf-8"/>
 
<xsl:template match="/">
 <html>
  <head>
   <title><xsl:value-of select="/atom:feed/atom:title"/></title>
  </head>
  <body>
   <h1><xsl:value-of select="/atom:feed/atom:title"/></h1>

   <xsl:for-each select="/atom:feed/atom:entry">
    <a href="{atom:link[not(@rel) or @rel='alternate'][1]/@href}">
     <xsl:value-of select="atom:title"/>
    </a>
    <br/>
   </xsl:for-each>
  </body>
 </html>  
</xsl:template>

</xsl:stylesheet>