Formátování data a času

 • k dispozici jsou tři nové funkce – format-date(), format-dateTime() a format-time()

 • funkcím můžeme předat například aktuální datum/čas – current-date(), current-dateTime() a current-time()

 • nebo můžeme předat jakékoliv jiné datum, ale musí mít správný typ – např. xs:date('2008-12-04')

 • popis formátovacího řetězce

Příklad 17. formatovani-data-a-casu.xsl

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
        version="2.0"
        xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">

<xsl:output method="text"/>

<xsl:template match="/">
 <xsl:value-of select="format-date(current-date(), '[D]. [M]. [Y]')"/>
 <xsl:text>&#10;</xsl:text>
 <xsl:value-of select="format-date(current-date(), '[D,2]/[M,2]/[Y,4]')"/>
 <xsl:text>&#10;</xsl:text>
 <xsl:value-of select="format-date(current-date(), '[F], [MNn] [D1o], [Y]')"/>
 <xsl:text>&#10;</xsl:text>
 <xsl:value-of select="format-date(xs:date('2008-12-04'), '[DWwo] [MNn] [Y]', 'de', 'AD', 'GE')"/>
 <xsl:text>&#10;</xsl:text>
 <xsl:value-of select="format-date(current-date(), '[D]. [M]. [Y] [E]')"/>
 <xsl:text>&#10;</xsl:text>
 <xsl:value-of select="current-time()"/>
 <xsl:text>&#10;</xsl:text>
 <xsl:value-of select="format-time(current-time(), '[H]:[m]:[s]')"/>
 <xsl:text>&#10;</xsl:text>
 <xsl:value-of select="format-time(current-time(), '[h]:[m]:[s] [P]')"/>
</xsl:template>

</xsl:stylesheet>