Regulární výrazy

 • funkce XPathu

  • matches(řetězecvzor) – testování shody řetězce se vzorem

  • replace(řetězecvzornáhrada) – nahrazení vzoru v řetězci

  • tokenize(řetězecvzor) – rozdělení řetězce podle vzoru

 • instrukce XSLT

  • xsl:analyze-string

 • syntaxe regulárních výrazů je velice podobná např. regulárním výrazům ve W3C XML Schema nebo Perlu