Předávání parametrů

 • jednotlivé šablony i celý styl mohou mít deklarovány parametry

 • při volání šablony nebo stylu lze parametrům předávat hodnoty

 • parametry lze předávat přes příkazovou řádku, API, funkci XSLT IDE, …

Příklad 18. katalog-parametry.xsl

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
        version="2.0">

<!-- Podle jakého elementu se má výsledek seřadit -->
<xsl:param name="raditPodle">cena</xsl:param>

<!-- Datový typ položky, podle které se řadí -->
<xsl:param name="typ">number</xsl:param>

<!-- Směr řazení dat (vzestupně/sestupně) -->
<xsl:param name="smer">ascending</xsl:param>
 
<xsl:template match="/">
 <html>
  <head>
   <title><xsl:value-of select="/katalog/nazev"/></title>
   <style type="text/css">
    body { color: black; background-color: white; }
    table { border: solid 2px black; border-collapse: collapse; }
    th a { text-decoration: none; color: black; }
    th  { background-color: #FF8000; }
    th, td { border: solid 1px black; }
   </style>
  </head>
  <body>
   <h1><xsl:value-of select="/katalog/nazev"/></h1>
 
   <table width="100%">
    <tr>
     <th>Název</th>
     <th>Kategorie</th>
     <th>Cena</th>
    </tr> 
    <!-- Před zpracováním jsou položky seřazeny
       pole vybraných kritétií -->
    <xsl:apply-templates select="//polozka">
     <xsl:sort select="*[local-name() = $raditPodle]" 
          data-type="{$typ}" order="{$smer}"/>
    </xsl:apply-templates>
   </table>
  </body>
 </html>  
</xsl:template>

<xsl:template match="polozka">
 <tr>
  <xsl:apply-templates select="nazev"/>
  <xsl:apply-templates select="kategorie"/>
  <xsl:apply-templates select="cena"/>
 </tr>
</xsl:template>

<xsl:template match="nazev">
 <td align="center"><xsl:apply-templates/></td>
</xsl:template>

<xsl:template match="kategorie">
 <td align="center"><xsl:apply-templates/></td>
</xsl:template>

<xsl:template match="cena">
 <td align="right"><xsl:apply-templates/></td>
</xsl:template>

</xsl:stylesheet>