Pojmenované šablony

 • šablonu lze pojmenovat

 • lze ji pak volat pomocí instrukce xsl:call-template

 • umožňuje lepší modularizaci kódu

Příklad 19. pojmenovana-sablona.xsl

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
        version="2.0">

<!-- Pojmenovaná šablona se dvěma parametry -->
<xsl:template name="kontakt">
 <xsl:param name="jmeno"/>
 <xsl:param name="email"/>
 
 <xsl:value-of select="$jmeno"/>
 <xsl:if test="$email != ''">
  <xsl:text> (e-mail: </xsl:text>
  <a href="mailto:{$email}"><xsl:value-of select="$email"/></a>
  <xsl:text>)</xsl:text>
 </xsl:if> 
</xsl:template>
 
<xsl:template match="/">
 <html>
  <head>
   <title>Kontakty</title>
  </head>
  <body>
   <h1>Kontakty na vedení firmy</h1>
   
   <p>Ředitel: 
    <xsl:call-template name="kontakt">
     <xsl:with-param name="jmeno">Jan Novák</xsl:with-param>
     <xsl:with-param name="email">novak@example.org</xsl:with-param>
    </xsl:call-template>
   </p>
   
   <p>Skladník:
    <xsl:call-template name="kontakt">
     <xsl:with-param name="jmeno">Josef Procházka</xsl:with-param>
    </xsl:call-template>
   </p>   
  </body>
 </html> 
</xsl:template> 

</xsl:stylesheet>