Proměnné

 • proměnné fungují podobně jako parametry, jen nelze měnit jejich hodnotu při volání šablony/stylu

 • mohou být definovány globálně pro celý styl nebo lokálně kdekoliv uvnitř šablony

 • <xsl:variable name="jméno" select="hodnota"/>
  <xsl:variable name="jméno">
   … nastavení obsahu proměnné …
  </xsl:variable>
 • hodnotu proměnné nelze po přiřazení měnit

 • používá se pro uložení často používaných hodnot a pro zpřehlednění kódu