Určování typů parametrů

 • u proměnných, parametrů a funkcí lze určit jejich typ pomocí atributu as

 • určení typu vede k robustnějším transformacím, některé chyby mohou být odhaleny již při statické analýze kódu před spuštěním transformace

 • deskriptory typu posloupnosti:

  • typ XML schémat, např. xs:date, xs:integer, …

  • obdoba testu uzlu – node(), element(), attribute(), text()

  • jakýkoliv prvek posloupnosti – item()

  • předchozí deskriptory lze kombinovat s příznaky opakování – ?, * a +

  • prázdná posloupnost – empty-sequence()