Na co nezbyl čas

  • klíče a xsl:key – důležité při zpracování velkých dokumentů, kde se provádí mnoho dotazů

  • kopírování uzlů pomocí xsl:copy a xsl:copy-of

  • vytvoření seřazené posloupnosti pomocí xsl:perform-sort

  • výpis hlášení pomocí xsl:message

  • modularizace schémat pomocí xsl:include, xsl:import, xsl:apply-imports a xsl:next-match

  • práce s typy a Schema-Aware transformace