Podmínky pro udělení zápočtu

  • odevzdání a obhájení zápočtové práce v průběhu čtvrtka

  • zadání musí být předem odsouhlaseno

  • 83,33333% docházka

  • nalezení chyb v učebním textu