Program kurzu

  1. Přehled XML API v PHP

  2. Práce s Unicode řetězci v PHP5

  3. SimpleXML

  4. SAX (push-parser)

  5. DOM

  6. XPath

  7. Validace dokumentů XML v PHP5

  8. XSLT

  9. XMLReader (pull-parser)

  10. Webové služby