Co je to XML API?

  • odstiňuje programátora od fyzické reprezentace dokumentu XML

  • zpřístupňuje XML na úrovni infosetu

  • exituje mnoho různých API lišících se svojí povahou