XML API v PHP5

  • vystavena okolo knihoven libxml2/libxslt

  • SimpleXML – mapování jednoduchých XML dokumentů na objekty

  • SAX – čtení XML dokumentu jako proudu událostí

  • XML Reader – sekvenční pull-parser (součást PECL)

  • DOM – manipulace s XML dokumentem pomocí objektové reprezentace

  • XPath – možnost pokládat XPath dotazy nad DOM/SimpleXML dokumentem

  • XSLT – možnost transformování dokumentů pomocí XSLT