Podpora standardů

  • PHP5 zpřístupňuje velké množství funkcionality knihoven libxml2/libxslt

  • XML 1.0 + jmenné prostory

  • XInclude + XPointer

  • XPath 1.0

  • XSLT 1.0 + EXSLT

  • validaci oproti DTD, W3C XML schema a RELAX NG

  • podpora webových služeb

  • možnost načítat HTML dokument (i nevalidní a non well-formed) jako dokument XML