Načítání dat z URL

 • umožňuje využít SimpleXML jako jednoduchého klienta pro webové služby využívající REST architekturu

Příklad 5. simplexml/amazon.php

<!DOCTYPE HTML PUBLIC '-//W3C//DTD HTML 4.01//EN'>
<html lang="cs">
 <head>
  <meta http-equiv="content-type" content="text/html;charset=utf-8">
  <title>Vyhledání CD na Amazonu</title>
 </head>
 <body>
  <h1>Vyhledání CD na Amazonu</h1>

  <!-- Formulář pro zadání dotazu -->
  <form action="amazon.php">
   <fieldset>
    <legend>Hledaný interpret nebo album:</legend>
    <input type="text" name="dotaz" value='<?php echo isset($_GET["dotaz"]) ? $_GET["dotaz"] : ""?>'>
    <input type="submit" value="Hledej">
   </fieldset>
  </form>
<?php 

// v případě, že uživatel zadal interpreta k hledání, provedeme hledání
if (isset($_GET["dotaz"]))
{
 // otevřeme XML dokument, který nám dynamicky vygeneruje WS Amazonu na základě dotazu
 $xml = simplexml_load_file("http://webservices.amazon.com/onca/xml?Service=AWSECommerceService&SubscriptionId=1JMSQ8X5M67JBHADYR82&Operation=ItemSearch&SearchIndex=Music&Keywords=" . urlencode($_GET["dotaz"]));

 // projdeme všechny vrácené položky a zpracujeme je
 foreach($xml->Items->Item as $item)
 {
  // vypíšeme název alba
  echo "<h2>" . htmlspecialchars($item->ItemAttributes->Title) . "</h2>\n";

  // projdeme všechny autory alba a uložíme si jejich jména do pole
  $artists = array();
  foreach ($item->ItemAttributes->Artist as $artist)
  {
   $artists[] = $artist;
  }

  // vypíšeme autory alba oddělené čárkou
  echo "<i>". htmlspecialchars(join(", ", $artists)) . "</i><br>\n";

  // vypíšeme odkaz vedoucí na stránku elektronického obchodu Amazonu
  echo "<p><a href='" . htmlspecialchars($item->DetailPageURL, ENT_QUOTES) . "'>Podrobnosti o albu</a></p>\n";
  echo "<hr>\n";
 }
}
?>
 </body>
</html>