Cvičení

  • Napište skript, který pomocí knihovny SimpleXML převede fakturu data/faktura.xml do podoby HTML stránky simplexml/faktura.html.