Ukázka čtení dokumentu

Příklad 6. sax/faktura.php

<?php

// obsluha začátku elementu
function startElement($parser, $name, $attrs)
{
 global $inPolozka, $inCena, $castka, $sazbaDPH;
 
 // zjistíme, zda jsme v nové položce faktury
 if ($name == "polozka")
 {
  $inPolozka = true;
  return;
 }

 // zjistíme, zda jsme v ceně
 if ($name == "cena")
 {
  if (!$inPolozka)
   echo "Chyba: cena není uvedena uvnitř položky!<br>\n";

  $inCena = true;

  // vynulujeme střádač znaků, které tvoří částku
  $castka = "";

  // projdeme všechny atributy
  if (IsSet($attrs["dph"]))
  {
   // zjistíme sazbu DPH
   $sazbaDPH = $attrs["dph"] / 100;
  }
}
}

// zpracování konce elementu
function endElement($parser, $name)
{
 global $inPolozka, $inCena, $castka, $sazbaDPH, $suma, $sumaDPH;
 
 // zjistíme, zda jsme na konci položky faktury
 if ($name == "polozka")
 {
  $inPolozka = false;
  return;
 }

 // zjistíme, zda jsme na konci ceny a v položce
 if ($name=="cena" && $inPolozka)
 {
  $inCena = false;

  // provedeme výpočty
  $suma += $castka;
  $sumaDPH += $sazbaDPH * $castka;
  
  return;
 }
}

// obsluha znakových dat
function characters($parser, $data)
{
 global $inCena, $castka;
 
 // zajímá nás jen text uvnitř elementu cena
 if ($inCena)
  $castka .= $data;
}

$filename = "../data/faktura.xml";   // jméno zpracovávaného souboru
$inPolozka = false;        // jsme uvnitř položky?
$inCena  = false;        // jsme uvnitř ceny
$castka  = 0;          // obsah elementu cena
$sazbaDPH = 0;          // sazba DPH pro aktuální položku
$suma   = 0;          // celkový součet
$sumaDPH  = 0;          // celkový součet DPH

// vytvoření parseru
$parser = xml_parser_create();

// nastavení parametů
xml_parser_set_option($parser, XML_OPTION_CASE_FOLDING, false);

// nastavení funkcí pro obsluhu elementů
xml_set_element_handler($parser, "startElement", "endElement");

// nastavení funkce pro obsluhu obsahu elementu
xml_set_character_data_handler($parser, "characters");

// otevření XML dokumentu s fakturou
$fp = fopen($filename, "r");
if (!$fp) die ("Nelze otevřít soubor: $filename.");

// zpracování celého souboru
while ($x = fread($fp, 4096))
{
 if (!xml_parse($parser, $x, feof($fp)))
  die (sprintf("XML error: %s at line %d",
          xml_error_string(xml_get_error_code($parser)),
          xml_get_current_line_number($parser)));
}

// uvolnění paměti alokované parserem
xml_parser_free($parser);

// vypsání výsledku
echo "<pre>\n";
echo "Celkem: " . number_format($suma, 2, ",", ".") . "\n";
echo "DPH:  " . number_format($sumaDPH, 2, ",", ".");
echo "</pre>\n";

?>