Cvičení

  • Upravte skript sax/faktura.php tak, aby vypsal číslo faktury a název odběratele.