DOM

  • DOM = Document Object Model

  • standard W3C

  • několik verzí: DOM1, DOM2 a DOM3

  • standard je nezávislý na programovacím jazyku

  • pro každý jazyk je potřeba namapovat DOM rozhraní na konkrétné třídy, metody a vlastnosti

  • PHP5 implementuje DOM2 s některými rozšířeními

  • před zpracováním je celý dokument načten do paměti

  • jednotlivé uzly stromu jsou reprezentovány objekty

  • všechny třídy jsou potomky DOMNode