Nejběžnější vlastnosti a metody DOMNode

nodeName

název uzlu

nodeValue

hodnota uzlu

nodeType

typ uzlu

namespaceURI

jmenný prostor uzlu

localName

lokální název elementu (bez prefixu)

textContent

textová hodnota uzlu (vznikne spojením všech textových uzlů přítomných mezi potomky)

parentNode

rodičovský uzel

childNodes

seznam dětských uzlů

firstChild

první dítě

lastChild

poslední dítě

previousSibling

předcházející sourozenec

nextSibling

následující sourozenec

attributes

seznam atributů

hasChildNodes()

má uzel nějaké děti?

hasAttributes()

jsou k uzlu připojené atributy?