Přidané vlastnosti a metody pro DOMDocument

documentElement

uzel kořenového elementu

load()

načte dokument ze souboru

loadXML()

naparsuje dokument uložený v řetězci

loadHTML(),
loadHTMLFile()

načte HTML dokument jako by to byl dokument XML

save()

uloží DOM strom do souboru

saveXML()

vrátí DOM strom jako řetězec obsahující kód XML

saveHTML(), saveHTMLFile()

uloží DOM strom jako HTML dokument

getElementById()

vybere element na základě hodnoty v atributu typu ID

getElementsByTagName(),
getElementsByTagNameNS()

vybere elementy daného jména