Modifikace a vytváření dokumentu

 • vytváření nových uzlů v paměti (metody DOMDocument):

  createElement()
  createElementNS()
  createTextNode()
  createComment()
  createCDATASection()
  createProcessingInstruction()
  createAttribute()
  createAttributeNS()
  createEntityReference()
 • modifikace stromu (metody DOMNode):

  insertBefore()
  replaceChild()
  removeChild()
  appendChild()