Čtení HTML stránek přes DOM

Příklad 12. dom/cteni-html.php

<?php

Header("Content-type: text/html;charset=utf-8");

// načtení HTML dokumentu do DOM stromu
$doc = DOMDocument::loadHTMLFile("http://www.vse.cz/"); 

$nl = $doc->getElementsByTagName("td");

foreach ($nl as $node)
{
  if ($node->getAttribute("class") == "zpravy")
  {
    echo $node->textContent . " - " . $node->getElementsByTagName("a")->item(0)->getAttribute("href") . "<br>\n";
  }
}

?>