XPath

  • jednoduchý dotazovací jazyk nad XML dokumenty

  • v PHP5 operuje nad DOM stromem (případně nad SimpleXML objektem)

  • teoreticky XPath výraz může vracet seznam uzlů, číslo, řetězec nebo logickou hodnotu