Validace

  • PHP5 podporuje tři validační technologie – DTD, W3C XML Schema a RELAX NG

  • pro validaci oproti DTD musíme DTD připojit k dokumentu XML pomocí <!DOCTYPE>

  • při validaci oproti WXS nebo RNG se schéma určuje ručně

  • více informací o schématech: http://www.kosek.cz/xml/schema/