Ukázka validace

Příklad 16. 9/validace.php

<?php

Header("Content-type: text/html;charset=utf-8");

// potlačení výpisu chyb
error_reporting(0);

// načtení dokumentu
$doc = DOMDocument::load("zamestnanci.xml");

// validace oproti XML schématu
if ($doc->schemaValidate("zamestnanci.xsd"))
  echo "Dokument vyhovuje WXS.";
else
  echo "Dokument nevyhovuje WXS.";

// validace oproti RELAX NG
if ($doc->relaxNGValidate("zamestnanci.rng"))
  echo "Dokument vyhovuje RELAX NG schématu.";
else
  echo "Dokument nevyhovuje RELAX NG schématu.";

?>